Kommunesammenslåingen i 2020

Kommunesammenslåingen i 2020

Det er vel lite som har blitt diskutert mer lokalpolitisk enn kommunesammenslåingen, hvor Kristiansand, Søgne og Songdalen ble slått sammen til en storkommune. Mange fryktet å miste lokal identitet, mens andre har forsvart sammenslåingen med at det er mange økonomiske fordeler med stordrift, og at vi sammen kan stå sterkere i forhold til hovedstaden, Stavanger- og Bergensregionen.

Etter kommunesammenslåingen har Søgne og Songdalen blitt tatt opp i Kristiansand kommune, og de viktigste endringene er jo at mye av det administrative har blitt flyttet inn til kvadraturen. Men, hva betyr dette for den lokale kulturen?

Drabanter til Kristiansand?

Både Søgne og Songdalen har i lang tid fungert som bokommuner for tusenvis av mennesker som har hatt jobb i Kristiansand, og de siste tallene fra 2019 har vist at hele 40% av de yrkesaktive har sitt hovedarbeidssted nettopp der.

At småstedene er drabanter er derfor ikke noe nytt, og nå som kommunene er slått sammen slipper vi å se at kommuneskatten ikke kommer oss til gode. På mange måter kan derfor sammenslåingen gi mer tilbake til bygdnee.

Fordeler med kommunesammenslåingen

Om man mister navnet og grensene, så betyr det ikke at stedet forsvinner. Det er flere gode grunner til å ha en storkommune.

  • Lavere administrasjonskostnader og mindre irriterende byråkrati
  • Felles inntak til videregående skoler gir bedre valgmulighet
  • En sterkere hovedstad for hele Sørlandsregionen.

Mye spennende i vente

Det blir nok lettere å se de fulle konsekvensene av kommunesammenslåingen om noen år, men det er mange grunner til å være optimistisk. Likevel bør vi som bor på de små stedene passe på at vi også blir hørt.

Som del av Kristiansand har vi jo et bedre ressursnettverk, og for de fleste byr jo sammenslåingen på flere muligheter. Vi har troa på Søgne, Songdalen og Kristiansand har en lys og spennende fremtid, og gleder oss til et godt samarbeid mellom by og bygd i mange år fremover. Følg med videre her hos oss på Budstikka Søgne og Sogndalen.